Prava knjiga u pravim rukama

Kao kompanija koja se bavi tehnologijom, svakodnevno gledamo kako se svet menja. Promene se dešavaju tu, pred nama i veliki je izazov ispratiti ih i odgovoriti na njih sa uspehom. Kako je tek mladim ljudima koji tek uplovljavavju u poslovni svet? Kako da već sada shvate da se danas prema poslu moraju ophoditi drugačije i da su jedino rešenje za uspešnu karijeru u budućnosti oni sami? Kroz novi projekat Udruženja “Živojin Mišić” pokušavamo da im pomognemo u tome.

Best Teachers of Serbia Award

As Jacques Barzun said “teaching is not a lost art, but a regard for it is a lost tradition”. Sadly this is true and because of this with the foundation Živojin Mišić, founded by Devana Technologies, we are here to support, encourage and show respect for our teachers.