Prava knjiga u pravim rukama

Kao kompanija koja se bavi tehnologijom, svakodnevno gledamo kako se svet menja. Promene se dešavaju tu, pred nama i veliki je izazov ispratiti ih i odgovoriti na njih sa uspehom. Kako je tek mladim ljudima koji tek uplovljavavju u poslovni svet? Kako da već sada shvate da se danas prema poslu moraju ophoditi drugačije i da su jedino rešenje za uspešnu karijeru u budućnosti oni sami? Kroz novi projekat Udruženja “Živojin Mišić” pokušavamo da im pomognemo u tome.